Про Асоціацію

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ З НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ"

Добровільне об’єднання фізичних осіб, створене для здійснення захисту прав і свобод її учасників та споживачів медичних послуг, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів. Організація створюється з метою вдосконалення системи функціонування екстреної медицини та невідкладної медичної допомоги, професійного розвитку її працівників (лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою, парамедиків тощо), здійснення захисту та відновлення порушених прав та законних інтересів учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я та здійснення господарської діяльності з медичної практики, у т.ч. медичних закладів, їх працівників, професіоналів з медичною і немедичною освітою, які провадять індивідуальну медичну практику, а також пацієнтів-споживачів медичних послуг.

Організація є неприбутковим громадським об’єднанням, метою створення та статутної діяльності якого не є здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Ми захищаємо усіма законними способами права та інтереси членів Організації та надаємо їм відповідну методичну та інформаційну допомогу.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

Ми організовуємо і проводимо заходи навчального характеру у т.ч. лекції, семінари, конференції, симпозіуми, майстер-класи, круглі столи із залученням провідних вітчизняних і закордонних спеціалістів.

СТРАХУВАННЯ

Сприяння у страхуванні цивільної відповідальності медичних працівників при наданні невідкладної допомоги під час невідкладних станів.

МОНІТОРИНГ

Моніторинг чинного законодавства та законотворчої діяльності для попередження прийняття нормативних актів, які можуть ускладнити господарську та професійну діяльність екстреної медицини.

З набуттям статусу члена Організації, Ви отримуєте можливість безкоштовно:

 • Отримувати методичну та інформаційну допомогу з боку Організації (отримання електронних розсилок з новинами, телефонні консультації з питань, віднесених до напрямків діяльності Організації);
 • Спілкуватися та обмінюватися досвідом з колегами;
 • Брати участь у роботі Організації;
 • Бути застрахованим від цивільної відповідальності у разі настання нещасного випадку в результаті ненадання або неналежного надання невідкладної медичної допомоги;
 • Користуватися знижкою у розмірі 20% на участь у заходах за підтримки Організації;
 • Отримувати юридичну допомогу від групи юристів Організації, а саме:
  • юридичні консультації;
  • виїзд юриста до члена Організації;
  • участь у проведенні переговорів з представниками пацієнта/постраждалого;
  • представництво інтересів члена Організації на стадії досудового розслідування;
  • представництво інтересів члена Організації на стадії судового розгляду;
  • представництво інтересів члена Організації під час роботи зі страховою компанією (в разі страхування члена Організації).

Для реалізації своєї мети та завдань Організація здійснює такі види діяльності:

 • сприяє вдосконаленню протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у пацієнтів;
 • здійснює заходи щодо вдосконалення додипломної та післядипломної освіти медичних працівників та організовує і проводить заходи навчального характеру у т.ч. лекції, семінари, конференції, симпозіуми, майстер-класи, круглі столи із залученням провідних вітчизняних і закордонних спеціалістів;
 • проводить фахову оцінку якості надання медичної допомоги під час невідкладних станів із залученням відповідних фахівців, а також проводить внутрішню оцінку відповідності медичних закладів стандартам надання невідкладної медичної допомоги;
 • захист прав членів спілки в судовому і позасудовому порядку шляхом надання консультативних висновків та/або фахових свідчень;
 • надає консультативні висновки споживачам медичних послуг щодо оцінки якості надання невідкладної медичної допомоги та роз’яснює професійній медичній спільноті і населенню мету та завдання Організації шляхом організацій різноманітних заходів, у т.ч. лекцій, семінарів, конференцій, симпозіумів, круглих столів, виступів у засобах масової інформації, проведення консультацій, у т.ч. із залученням провідних вітчизняних і закордонних спеціалістів;
 • поширює інформацію про досягнення медичної науки та техніки, передового досвіду щодо застосування новітніх медичних технологій, методів управління та організації в сфері охорони здоров’я, контролю якості медичного обслуговування, забезпечення безпеки пацієнтів тощо;
 • сприяє організації та ефективної дії системи професійної підготовки медичних працівників.

НАШІ ПАРТНЕРИ

logo bottom

Добровільне об’єднання фізичних осіб, створене для здійснення захисту прав і свобод її учасників та споживачів медичних послуг, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів.

Організація створюється з метою вдосконалення системи функціонування екстреної медицини і невідкладної медичної допомоги та професійного розвитку її працівників.

Слідкуйте за нами:

КОНТАКТИ

 • Офіс:

  м. Львів вул. Єфремова, 85
  79044, Україна

 • Гаряча лінія:

  +38 (050) 338 0121

  info@nevidkladka.org